Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro naše žáky a rodiče na květen 2020

V termínu 3. 5. – 8. 5. 2020 se uskuteční zájezd do Anglie. Kapacita zájezdu je již naplněna a další zájemci budou vedeni jako náhradníci.

Zahájení konzultací v areálu Karla IV. 13 pro žáky oboru M.

Zahájení konzultací a příprav na praktickou zkoušku v areálu Do Nového 1131 pro žáky oboru L a H.

V době nouzového stavu jsme přistoupili k omezenému provozu na sekretariátu školy. V době přítomnosti pracovnice sekretariátu se můžete dovolat na telefonní číslo +420 466 614 788. Pokud nezastihnete pracovnici sekretariátu na tomto čísle v kanceláři, volejte na číslo +420 606 082 564. Vždy můžete použít e-mailovou adresu: spse@spse.cz.

Od pondělí 11. 5. 2020 budou probíhat na naší škole přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky.

  • v areálu Karla IV. 13 budou probíhat konzultace pro žáky oboru M. Tyto konzultace budou probíhat podle stanoveného rozvrhu a po předchozí domluvě žáků a vyučujícího.
  • v areálu Do Nového 1131 budou probíhat konzultace a přípravy na praktické zkoušky pro žáky oboru L a H.

Do školy může vstoupit pouze ten, kdo nejeví příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Po příchodu do školy žáci odevzdají vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Všichni žáci byli informováni o organizaci přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky e-mailem. V případě potřeby kontaktujte své třídní učitele nebo vedení školy.

Mgr. Petr Mikuláš, ředitel školy

nahoru