Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro naše žáky a rodiče na červen 2020

V příloze naleznete rozpis žáků.

Soubory ke stažení:

Maturitní zkoušky 2020

Základní informace

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020

Důležité dokumenty

https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy

Kritéria hodnocení

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/kriteria-hodnoceni

Maturitní kalendář 2020

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-kalendar

Přílohy k jednotnému zkušebnímu schématu

Termíny - souhrn

DATUM

ČAS KONÁNÍ

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT 

1. 6. 2020  

8:00

Matematika

13:00

Anglický jazyk

2. 6. 2020   

8:00

Český jazyk a literatura

3. 6. 2020

9:00

Matematika+          - nebude na naší škole, ale na spádové – viz VPZ (Výsledkový portál žáka)

5. 6. 2020

8:00

Fyzika - PP

15. – 19. 6. 2020

 

4.C, 4.F, 4.G, 4. H, 4.ME

22. – 26. 6. 2020

 

4.A, 4.D, 4.E, 2.PE

Pozvánky generované z IS CERTIS byly zaslány na emaily žáků.

Další informace

Možnostmi použití povolených pomůcek – pouze Matematika / didaktický test - Matematické, fyzikální a chemické tabulky; kalkulátor bez grafického a programovacího režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko, tužka aj.). Kontrola povolených pomůcek proběhne před zahájením testu z Matematiky.

Žákům s úpravami podmínek konání zkoušek byl zaslán informační mail. Žáci mohou využívat kompenzační pomůcky uvedené ve svém doporučení ŠPZ.

Ve škole bude vyvěšen jmenných seznamů žáků ve vestibulu školy a na jednotlivých učebnách, ve kterých se budou písemné zkoušky konat.

Čas zahájení úvodní administrace písemných zkoušek je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn žáka ze zkoušky vyloučit.

Předání hodnocení maturitních projektů žákům –  proběhne s vysvědčením + mailem

Proběhlo odevzdání podepsaného seznamu literárních děl. (Dle vyhlášky č. 232/2020 Sb. a vyhlášky č. 233/2020 Sb. platí, že žák má odevzdat svůj seznam literárních děl v jarním zkušebním období 2020 do 5 dnů od obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na školách.)

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě výpisů výsledků didaktických testů 8. června 2020. Ředitelé škol pak tyto výsledky předají žákům nejpozději následující pracovní den.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se ode dne 11. března 2020 žákům zakazuje osobní přítomnost ve školách a školských zařízeních.

Žákům se nařizuje povinnost sledovat internetové stránky školy (www.spse.cz) a školní e-mailovou schránku (mail.spse.cz) pro další informace.

Toto rozhodnutí platí do odvolání.

 

10. 3. 2020 v Pardubicích

Ing. Zdeněk Cach

Statutární zástupce školy

Vážení rodiče, vážení žáci a studenti,

s ohledem na mimořádnou situaci škola přešla na vzdálenou výuku. Vzhledem k tomu, že uzavření školy může být dlouhodobé, žádám žáky a studenty, aby i ve dnech zrušeného prezenčního vyučování aktivně pracovali pod vedením svých pedagogů. Formy výuky budou různorodé podle předmětů.

Pokud by se vyskytly vážné důvody, proč by se této formy výuky někdo nemohl zúčastnit, napište to svým učitelům.

Sledujte webové stránky školy a školní emaily, budeme vás průběžně informovat o dalším vývoji situace.

V případě potřeby neváhejte kontaktovat kohokoliv z vedení školy.

Hodnocení vzdělávání

Dne 30. 4. 2020 vydal ředitel školy podmínky pro hodnocení 2. pololetí 2019/2020 viz příoha.

Mgr. Petr Mikuláš, ředitel školy

nahoru