Novinky

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

PROJEKT 3D TECHNIQUES II.

Studijní aktivita projektu 3D techniques v prešovské škole SPŠE financovaná EU ERASMUS KA2 Hlavním obsahem pracovního setkání partnerů projektu ze švédské školy Fenix, SPŠE Prešov a SPŠE Pardubice bylo sestavení 3D tiskáren a 3D modelování školní pomůcky. Český tým měl již zkušenosti se stavbou tiskáren, ...

Projekt STVN - School Television News

Studijní aktivita projektu STVN v rumunské škole Ferdinand Lycee financovaná EU ERASMUS KA2 Obsahem studijní aktivity (Learning/Teaching/Training Activity) bylo vzájemné učení, výměna zkušeností a kooperace se zahraničními partnery z rumunské a maďarské školy při tvorbě videí o hostitelské škole a městě. ...

Soutěž RoboRAVE 2017

Ve dnech 16.3. - 17.3. 2017 proběhl v Pardubickém IDEONU IV. ročník soutěže ve zhášení svíček (hašení požáru) RoboRAVE, pod hlavičkou Asociace pro mládež a techniku AMAVET, o.s., společně s Inguiry Facilitation Inc., USA a dalšími spolupořadateli. Letos se soutěže zúčastnilo celkem 18 týmů, kteří bojovali ...

ENERSOL – národní konference

Ve dnech 14. – 15. 3. 2017 se naše škola účastnila celostátní konference projektu Enersol ČR 2017. Celostátní konferenci projektu Enersol ČR 2017 výrazně podpořily Kraj Vysočina a město Pelhřimov s osobními záštitami Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, Jany Fialové, radní pro školství Kraje Vysočina, ...

ENERSOL - krajská konference

Ve čtvrtek 23. 2. 2017 proběhla na naší škole krajská konference vzdělávacího projektu ENERSOL 2017. Jednalo se o 13. ročník celostátního vzdělávacího projektu ENERSOL o využívání obnovitelných zdrojů energie, úspory energií a snižování emisí v dopravě. Konferenci organizovalo regionální centrum projektu, ...

Pochvala a poděkování od ČEZ, strategického partnera školy, nás těší

Jak nás vidí ČEZ, strategický partner školy? Dobrý den, vážení, rád bych Vám touto cestou poděkoval za podporu, spoluorganizování a Vašim žákům za aktivní účast v soutěži Praktická elektronika 2017, kterou pořádala v úterý 17. ledna na pracovišti Do Nového ...