Články

Mechanický oscilátor domácí výroby

Co je oscilátor? Nápověda: oscillo je latinsky kmitat.

Úkolem žáků 1.B a 1.H bylo sestavit mechanický oscilátor z domácích zdrojů. Nejvíce oscilátorů se sešlo ve formě matematických kyvadel. Několik žáků doma objevilo pružiny a tak sestavili oscilátor pružinový. Někdo poslal jeden obrázek, jiní poslali více snímků, které tvořily obrázkový popis sestavení oscilátoru nebo jeho různé polohy při kmitání. Důkazem funkčnosti ...

Číst více

Praktická maturitní zkouška

V těchto dnech proběhla na dílnách pracoviště Do Nového praktická maturitní zkouška žáků oboru Mechanik elektrotechnik.

Žáci měli za úkol vyrobit stereofonní zesilovač, oživit ho a provést zadaná měření. Výsledky zpracovali tabelárně a graficky do technické zprávy. Zadaná práce nebyla jednoduchá. Cílem bylo ověřit znalosti žáků, zručnost a správný technologický postup při výrobě jednotlivých dílů, orientaci ve výkresové ...

Číst více

Distanční výuka stále pokračuje

Žáci prvního ročníku grafického oboru doma tentokrát malují barvami dle školního zadání další výtvarná cvičení.

V minulém příspěvku byly představeny některé vybrané práce žáků grafického oboru prvního ročníku, které žáci tvořili doma v rámci školního distančního vzdělávání. Nyní žáci pokročili o krok dál - pustili se dle online zadání do seznamování se s klasickými malířskými technikami. Výsledky jejich snažení ...

Číst více

Zrození z karantény

Čím se naši žáci oboru IT zabývají v době nepřítomnosti ve škole?

Jak už to bývá "všechno zlé je k něčemu dobré". Omezený volný pohyb osob dává prostor aktivním a kreativním žákům k naplňování dlouhodobých aktivit, přání a plánů. A pokud je žák ochotný sdílet své činnosti s ostatními, potěší nejen sebe a učitele, ale i každého, kdo má o dobré pocity zájem. Naše žákyně Anička ze 4. ročníku oboru Informační ...

Číst více

Grafická tvorba v domácím distančním vzdělávání směle pokračuje

Žáci prvního ročníku grafického oboru doma kreslí dle školního zadání portrétní cvičení.

Nouzový stav sice zasáhl do školní výuky, ale nepřerušil ji. Díky nástrojům elektronické komunikace probíhá výuka formou tzv. distančního vzdělávání i nadále. Konkrétně pro žáky prvního ročníku grafického oboru to znamená, že mají online přístup k referenčním podkladům a tutoriálům, které souvisejí s tematickými okruhy předmětu ...

Číst více