Články

Studenti oborů L zvládli praktickou maturitní zkoušku

V minulém týdnu probíhala na pracovišti Do Nového praktická maturitní zkouška.

Účastnili se jí žáci čtyřletého maturitního oboru Mechanik elektrotechnik a studenti dvouletého nástavbového studia Praktická elektrotechnika. Žáci oboru Mechanik elektrotechnik měli za úkol vyrobit stereofonní zesilovač, oživit ho a provést měření fyziologického průběhu hlasitosti. Naměřené hodnoty zpracovali tabelárně a graficky. Jsme potěšeni, ...

Číst více

Den Země

Na konci dubna proběhla ekologická akce v rámci mezinárodního Dne Země.

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Akce se zúčastnila třída tříletého učebního ...

Číst více

Přijímací zkoušky

Ve dnech 12. a 16. 4. 2018 proběhly na naší škole dva termíny 1. kola přijímacích zkoušek.

Testů z matematiky a českého jazyka se zúčastnilo dohromady 443 uchazečů o maturitní obory. Výsledky didaktických testů jednotné přijímací zkoušky budou školám k dispozici 27. dubna 2018. Následně do dvou pracovních dnů (tj. nejpozději 2. května 2018) zveřejní škola na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů. Všichni zúčastnění ...

Číst více

Odborná praxe žáků ve firmách

V letošním školním roce 2017/18 jsou studenti maturitních oborů mechanik elektrotechnik a učebních oborů elektrikář a elektromechanik pro zařízení a přístroje opět umisťováni v rámci odborného výcviku do firem na placenou praxi.

U maturitního oboru jsou žáci na čtyřměsíční praxi ve čtvrtém ročníku. U učebních oborů jsou na praxi žáci třetích ročníků. Při odborné praxi ve firmách mají žáci možnost se seznámit s pracovními ...

Číst více

Adaptační kurzy 1. ročníků

Nástup na střední školu je jednou z prvních velkých životních údálostí, kterou musí mladí lidé na své životní cestě absolvovat.

Nová škola, noví učitelé, nové učivo, nové prostředí a především noví spolužáci. Není vždy snadné rychle se zadaptovat ze zaběhlých zvyklostí do tohoto kolotoče novinek a neznámého. Velkou oporou jsou pak právě noví spolužáci, studenti, kteří se po dobu příštích několika let pravidelně ...

Číst více