Články

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií

ProjektIMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJEje spolufinancován Evropskou unií. Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527Příjemce: Pardubický krajPartneři projektu:Regionální rozvojová agentura Pardubického krajeCentrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického krajeCentrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s Předpokládané ...

Číst více

PROJEKT 3D TECHNIQUES

Studijní aktivita projektu 3D techniques ve švédské škole Fenix financovaná EU ERASMUS KA2

Program studijní aktivity (Learning/teaching/training activity) byl zaměřený na plnění úkolů projektu 3D Techniky a výměnu zkušeností z práce s uvedenými technikami mezi partnery projektu – delegací ze slovenského Prešova a švédským týmem. Významné bylo i seznámení s činností a vybavením školy, poznání okolí Vaggerydu, kultury a přírody ...

Číst více

Návštěva žáků z Prešova

Spolupracujeme s partnerskou školou SPŠE Prešov

PROGRAM NÁVŠTĚVY Z PREŠOVA 19. 4. – 21. 4. 2016 Úterý 19. 4.  7:30 příjezd do Pardubic (ubytování) 10:30 – 12:15 Kvasničková – laboratorní práce z fyziky 12:30 Oběd Karlovina 14:15 – 15:15 Čáp – Embedded kity KL25Z 15:20 procházka – ...

Číst více

Stínování ve slovenském Prešově

V rámci projektu OPVK56 bylo prováděno stínování ve vzdělávání v oblasti programování a počítačové sítě. Stáž se uskutečnikla ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2015 a byla zaměřena na oblast Informačních technologií a programování.

SPŠE-PO je škola nacházející se ve východním Slovensku, ve městě Prešov, jehož velikost je do počtu obyvatel srovnatelná s mateřským městem Pardubice. Jedná se o moderní školu, vyhledávanou mnoha ...

Číst více

Projekt OPVK 44 – podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Projekt OPVK 44 určený na podporu přírodovědného a technického vzdělávání si klade za cíl zkvalitnit podmínky pro výuku přírodovědných a technických oborů a navázání spolupráce mezi středními a základními školami. Letos v březnu projekt OPVK44 vstoupil do šestého monitorovacího období. To je důvod k zamyšlení a k vyhodnocení dosavadního průběhu na naší škole – Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné ...

Číst více