Články

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií

ProjektIMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJEje spolufinancován Evropskou unií. Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527Příjemce: Pardubický krajPartneři projektu:Regionální rozvojová agentura Pardubického krajeCentrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického krajeCentrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s Předpokládané ...

Číst více

Projekt 3D TECHNIQUES a SCHOOL TV NEWS

STUDIJNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTŮ FINANCOVANÉ ERASMEM KA2+

Poslední studijní aktivita LTTA (Learning/Teaching/Traing Activity) partnerů projektů z technických škol z Maďarska, Rumunska, Slovenska a ze Švédska byla zaměřená na plnění úkolů projektů, výměnu metodických zkušeností a poznávací aktivity. Účastníci dokončili v mezinárodních týmech tvorbu školních 3D pomůcek pod vedením žáků M. Kašpara, J. Kočky, J. Kobery ...

Číst více

PROJEKT 3D TECHNIQUES II.

STUDIJNÍ AKTIVITA – LEARNING/TEACHING/TRAINING ACTIVITY

ŠVÉDSKO, VAGGERYD, SCHOOL FENIX Naše cesta do Švédska začíná na hlavním nádraží v Pardubicích, kde se nás většina schází v sobotu po obědě. Vlakem odjíždíme do Prahy, tam se k nám postupně přidávají ostatní. Po ujištění, že jsme všichni, se vydáváme autobusem směrem Berlín. Sice trochu unavení, ale pořád natěšení přijíždíme na místní autobusové nádraží, kde ...

Číst více

Na dílnách odborného výcviku bylo opět živo

V rámci projektu „Podpora technického vzdělávání“ navštívily ke konci kalendářního roku 2017 školní dílny skupiny žáků ZŠ Lázně Bohdaneč a ZŠ Dašice.

Návštěvy se nesly především v duchu praktických realizací elektronických obvodů, osazování desek plošných spojů a oživení realizovaného zapojení. Potenciální zájemci o studium elektrotechniky pak měli možnost nahlédnout do jednotlivých odborných dílen a pracovišť SPŠE ...

Číst více

Projekt STVN - School Television News II.

Studijní aktivita - Learning/Teaching/Training Activity - Maďarsko, Cegléd

Blízké Maďarsko pro nás není neznámou zemí. Češi rádi navštěvují Budapešť, chutná jim maďarský guláš, kolbász csabai i pálinka. Ale málokdo měl možnost poznat vyučování v  maďarské škole a současný život Maďarů. Studijní aktivita v projektové partnerské škole nám přiblížila nejen jejich život, ale získali jsme mezi nimi i přátele. Přivítání ...

Číst více