Články

Projekty Erasmu pokračují i online

I době covidové oba projekty Erasmu pokračují.

PROJECT ERASMU „VISUAL AIDS TO MAKE LEARNING/TEACHING EASIER“ SPŠE získala grant Erasmu na vytváření vizuálních pomůcek usnadňujících učení a vyučování odborných předmětů na technických školách. Projekt je založen na spolupráci 6 evropských škol z Bulharska, Francie, Řecka, Slovenska a Švédska. První videa byla promítána na online setkání týmů v listopadu a druhá 2. ...

Číst více

Grafická tvorba v domácím distančním vzdělávání směle pokračuje

Žáci prvního ročníku grafického oboru doma kreslí dle školního zadání portrétní cvičení.

Nouzový stav sice zasáhl do školní výuky, ale nepřerušil ji. Díky nástrojům elektronické komunikace probíhá výuka formou tzv. distančního vzdělávání i nadále. Konkrétně pro žáky prvního ročníku grafického oboru to znamená, že mají online přístup k referenčním podkladům a tutoriálům, které souvisejí s tematickými okruhy předmětu ...

Číst více

Projekt 3D pomůcky pro hendikepované děti

Studijní aktivita projektu v prešovské škole SPŠE financovaná EU ERASMUS+ KA2

Aktivní členové studentského týmu projektu se zúčastnili pracovního setkání v partnerské škole SPSE Prešov a společně se slovenskými a švédskými studenty prohlubovali svoje odborné i jazykové znalosti při tvorbě 3D pomůcek. Program připravený slovenskými spolupracovníky vedený Ing. Jósefem Macajem byl náročný, na vysoké úrovni, ale také velice zajímavý. Pracovní ...

Číst více

Žáci třetího grafického ročníku si vyzdobili kmenovou učebnu svými grafickými díly

Kmenová grafická učebna ožila autorskými grafickými díly, která připravili žáci třídy 3.G v rámci třídního projektu výzdoby učebny.

Během listopadu a prosince letošního roku se zapojili žáci třídy 3.G do projektu výdoby své kmenové učebny. Doposud tato suterénní učebna svým strohým vzhledem připomínala spíše vězeňskou celu a už dlouho volala po vhodné výzdobě, která by zlepšila a zkulturnila její vzhled. Žáci proto vytvořili ...

Číst více

Erasmus+ CIT 9 – Španělsko – Santiago de Compostela

Vydejte se s Erasmem+ do zahraničí

Program Erasmus+ zahrnuje výjezdy v oblasti pracovních příležitostí v zahraničí. Cílem Erasmu+ je zlepšení zaměstnatelnosti a profesní mobility mladých lidí. V rámci programu Erasmus+ na naší škole můžete vyjet na několikadenní či několika měsíční pracovní pobyt ve vybrané firmě a získat cenné zkušenost. Přihláška a další informace SPŠE a VOŠ Pardubice vysílá žáky do zahraničí pravidelně, ...

Číst více