Články

Erasmus+ CIT – Madeira 2017

Ve dnech 27. 5. – 13. 6. 2017 se skupina 14 žáků 3. ročníků v doprovodu RNDr. Jany Reslové a Mgr. Andrey Pospíšilové zúčastnila zahraniční praxe na Madeiře.

Projekt Erasmus již několik let umožňuje žákům SPŠE Pardubice vycestovat do zahraničí a získat pracovní zkušenost v některé ze zemí Evropské unie. V letošním roce se žáci podruhé vypravili na portugalské souostroví, situované v Atlantickém oceánu, Madeiru. Žáci pracovali ...

Číst více

Pojďme si pomáhat

Ocenění soutěžních projektů

V soutěži Pojďme si pomáhat bylo za přítomnosti ředitele Hamzovy léčebny Luže-Košumberk, Václava Volejníka a náměstkyně Ludmily Vopařilové, oceněno 5 přihlášených projektů. Za svoje nápady jak pomoct ostatním lidem si všichni žáci odnesli velmi pěkné hodnotné ceny. 1. místo - Svědiroh Stanislav (4.B) - Zábavná rehabilitace Zábavná rehabilitace za využití zařízení Microsoft Kinect se snaží ...

Číst více

PROJEKT 3D TECHNIQUES II.

Studijní aktivita projektu 3D techniques v prešovské škole SPŠE financovaná EU ERASMUS KA2

Hlavním obsahem pracovního setkání partnerů projektu ze švédské školy Fenix, SPŠE Prešov a SPŠE Pardubice bylo sestavení 3D tiskáren a 3D modelování školní pomůcky. Český tým měl již zkušenosti se stavbou tiskáren, které získal při práci ve školním kroužku i samostudiem, a tak ji sestavil v průběhu dvou místo čtyř dnů. Potom si žáci ...

Číst více

Projekt STVN - School Television News

Studijní aktivita projektu STVN v rumunské škole Ferdinand Lycee financovaná EU ERASMUS KA2

Obsahem studijní aktivity (Learning/Teaching/Training Activity) bylo vzájemné učení, výměna zkušeností a kooperace se zahraničními partnery z rumunské a maďarské školy při tvorbě videí o hostitelské škole a městě. Hlavním cílem bylo promítání a posouzení prvního vydání Školních TV zpráv, které diváky seznamují s vyučováním matematiky, ...

Číst více

ENERSOL – národní konference

Ve dnech 14. – 15. 3. 2017 se naše škola účastnila celostátní konference projektu Enersol ČR 2017.

Celostátní konferenci projektu Enersol ČR 2017 výrazně podpořily Kraj Vysočina a město Pelhřimov s osobními záštitami Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, Jany Fialové, radní pro školství Kraje Vysočina, a Františka Kučery, starosty města Pelhřimov. Z nejvyšších představitelů veřejné správy projektu Enersol 2017 dále udělili ...

Číst více