Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na březen 2020

Příjem přihlášek - sekretariát školy D151 (přízemí)

  • pracovní dny 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30
  • přihlášky přijímáme do 2. března 2020
  • důležitá je zdravotní způsobilost pro daný obor
  • známky musí být potvrzené základní školou

Kritéria příjímacího řízení - viz příloha.

Důležité odkazy k přijímacímu řízení:

Informace o studijních oborech

Základní informace o Jednotné přijímací zkoušce - Cermat

Tiskopisy přihlášek - MŠMT

 

Kvůli mimořádnému opatření MŠMT se až do odvolání ruší přípravné kurzy.

O změnách vás budeme informovat.

 Vzhledem k vyhlášeným karanténním opatřením na školách je zrušen 18. 3. 2020 Den otevřených dveří ke studiu VOŠ.

 

Stanovení náhradního termínu odevzdání maturitního projektu

S ohledem na mimořádnéopatření Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, kdy se žákům zakazuje osobní přítomnost ve všech školách a školských zařízeníchsúčinností od 11. března 2020, stanovuji všem žáků 4. ročníků, kteří měli odevzdat maturitní projekt v pondělí 16. března 2020, náhradní termín odevzdání maturitního projektu na 31. března 2020.

V Pardubicích dne 11. 3. 2020

Ing. Zdeněk Cach

statutární zástupce školy

nahoru