Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na květen 2021

Milé žákyně, milí žáci, 

od pondělí 26. 4. 2021 se ve středních školách umožňuje praktická výuka (ve všech jejich formách podle školského zákona) bez omezení počtu žáků ve skupině. Osobní přítomnost na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním. Toto platí také v případě praktické výuky na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

Kolega Mgr. František Věcek vás seznámí s novým rozvrhem, který bude platný od pondělí 26. 4. 2021. Téměř všechny třídy (v závislosti na oboru a ročníku) se jeden den v týdnu budou účastnit praktické výuky ve škole. Odborný výcvik bude probíhat v plném rozsahu. Všechna ostatní výuka bude nadále distanční.

V příloze tohoto mailu zasílám dokument „Pokyny pro žáky k testování na COVID-19“. Tento dokument je závazný a je třeba, abyste si jej prostudovali. Zároveň v rámci přípravy na testování ve škole vám doporučuji navštívit web: testovani.edu.cz . Tam si můžete mimo jiné prohlédnout video z testování ve škole testy typu LEPU, kterými se budete testovat.

 Z pravidel pro testování, která jsou ve zmíněném dokumentu bych zmínil tato:

  1. V areálu Karla IV. je vstup žákům povolen pouze vchodem od vily a vchodem z asfaltového hřiště.
  2. Testování probíhá v areálu Karla VI. v učebnách B 101 – B104 podle daného rozpisu umístěného na dveřích.
  3. Testování v areálu Do Nového probíhá v budově B v učebně EB16 (vedle šaten).
  4. Nezletilí žáci by s sebou měli mít písemné sdělení zákonného zástupce, že mohou, v případě pozitivního výsledku testu, opustit sami areál školy. Pokud by toto písemné sdělení neměli, museli by být umístěni do izolační místnosti, ve které by počkali do příchodu zákonného zástupce.
  5. Na testování se dostavte včas. Žáci z Pardubic by se měli dostavit 30 – 45 minut před začátkem výuky, dojíždějící v závislosti na dopravním spoji.
  6. Celou dobu pobytu ve škole musí mít všichni nasazený respirátor (FFP2 nebo KN95).

Dále připomínám, že žáci mají zákaz parkování automobilů v areálu školy.

 

Přeji hezký den a případě dotazů se na mě obracejte.

 

Mgr. Petr Mikuláš

ředitel školy

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

vzhledem k trvající nepříznivé situaci související s covid-19, informoval 10.3.2021 ministr školství o posunutí řádného termínu jednotné přijímací zkoušky (JPZ). 

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi#prijimacky

Aktuální situace k 9.4.2021

Na základě mimořádného opatření MZČR (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), je možné absolvovat přijímací zkoušku pouze tehdy, pokud žák doloží negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

(prováděcí dokumenty ke stažení níže)

Aktuální situace k 30.3.2021

Do e-mailů uvedených na přihláškách jsme zaslali pozvánku na přijímací zkoušku (v některých případech se nepodařilo zprávu doručit, to může být způsobeno např. překlepem nebo neexistujícím e-mailem).

Během tohoto týdne budeme všem uchazečům rozesílat pozvánky a další instrukce poštou. V případě, že do 23. dubna neobdržíte dopis, kontaktujte nás.

Aktuální situace k 11.3.2021

Předali jsme informace o přihlášených uchazečích CERMATU. Tam dojde ke zpracování informací, jakmile bude vše hotové, zašleme vám na e-mail a uvedené adresy pozvánky k přijímací zkoušce a další informace.

 Nový termín řádného termínu JPZ

1. řádný termín - 3. květen 2021

2. řádný termín - 4. květen 2021

1. náhradní termín - 2. červen 2021

2. náhradní termín - 3. červen 2021

 

V případě jakýchkoliv dotazů pište na vecek@spse.cz

 

MZ – praktická zkouška třídy 4. ME (1. skupina)

MZ – Svatý týden tříd 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 4. F, 4. G, 4.  H, 4. I, 4. ME(2. skupina), 2. PE

MZ – praktická zkouška třídy 4. ME (2. skupina)

MZ –Svatý týden tříd 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 4. F, 4. G, 4. H, 4. I, 4. ME (1. skupina), 2. PE

nahoru