Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na srpen 2020

Č. j. SPŠE/1994/2020  

Ředitel školy na základě § 15 odst. 1c vyhlášky č. 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v  platném znění stanovuje pro podzimní maturitní období 2020 termín odevzdání maturitní práce na 25. srpna 2020 do 13 hodin. Maturitní práce se bude odevzdávat vedoucímu práce. 

Na základě § 15 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v  platném znění se téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. 

V Pardubicích 31. července 2020 

Mgr. Petr Mikuláš 

ředitel školy

Ředitel školy na základě § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v  platném znění stanovil termín praktické zkoušky třídy 2.PE v podzimním zkušebním období 2020, a to na pátek 4. září 2020 od 8:00 hodin (příchod v 7:45) – místo areál Do Nového 1131, laboratoř měření I E333.

Ředitel školy na základě § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v  platném znění stanovil termín ústních zkoušek v podzimním zkušebním období 2020, a to na pondělí 14. září 2020 – místo areál Karla IV. 13. Harmonogram ústních zkoušek bude zaslán na email uvedený v přihlášce k maturitní zkoušce.

2. kolo přijímacího řízení do vzdělávacích programů Sociální práce a Výpočetní technika pro školní rok 2020/2021

Otevírané vzdělávací programy ve školním roce 2020/2021

  • výpočetní technika (26-47-N/13)
  • sociální práce (75-32-N/01)

Termín druhého kola přijímacího řízení proběhne dne 28. srpna 2020, řádně vyplněné přihlášky je možno zasílat nejpozději do 17. 8. 2020.

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a za přijímací řízení se neplatí žádný poplatek.

K přijímacímu řízení je nutno přinést maturitní vysvědčení. Další kola přijímacího řízení budou pak probíhat v závislosti na počtu přijatých uchazečů v předcházejících kolech a po zápisu do 1. ročníku dne 1. září 2020. Možnost přijímání je až do konce října 2020. Předpokládá se, že konání 3. kola by proběhlo 14. září 2020 (přihlášky do 7. 9. 2020).  O případných dalších termínech přijímacího řízení, termínu podávání přihlášek budeme informovat na těchto stránkách školy. Přihlášení uchazeči budou o přijímacím řízení informování písemně.

Další informace o přijímacím řízení se nacházejí v sekci uchazeč VOŠ

Přihlášky si lze stáhnout v sekci uchazeč voš.

V podzimním zkušebním období se písemné zkoušky společné části konají spádových školách. Škola, ve které bude žák písemné zkoušky společné části konat, je uvedena na pozvánce k maturitní zkoušce.

 

Termín konání didaktických testů a písemných prací naleznete i na stránkách Cermatu - https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-kalendar

Žákům se učebny otevřou vždy 30 minut před časem zkoušky.

 

Matematika - povolené pomůcky - https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/zkousky-spolecne-casti/matematika/povolene-pomucky

V první řadě jsou to matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy, které nesmí obsahovat příklady řešení či vysvětlení vzorců (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek; zvýraznění či podtržení je povoleno), rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu...

Kontrola povolených pomůcek proběhne na místě tj. v přiřazené učebně pro zkoušku - dostavte se proto na zkoušku o 15 minut dříve než je plánován začátek zkoušky - tj. v 11:45.

 

Hygienické požadavky - viz https://www.msmt.cz/file/53629/

Od žáků se při příchodu do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

 

 

 

 

nahoru