Články

Sportovní den

Na pondělí 25. 6. 2018 připravila sekce tělesné výchovy pro žáky sportovní den, který se konal v parku Na Špici.

Žáci se mohli zúčastnit fotbalového turnaje, turnaje v lakrosu a frisbee, orientačního běhu či silového víceboje. Dále se mohli projet na paddleboardech a dračí lodi. Program doplnil workshop školního metodika prevence Mgr. Františka Věcka na téma kyberšikana pro žáky prvních a druhých ročníků. Po celou ...

Číst více

Sportovní a turistický kurz

Ve dnech 18. 6. – 22. 6. 2018 se v autokempu Pláž v Seči konal sportovní a turistický kurz.

Kurzu se zúčastnilo 54 žáků 3. ročníků, kteří se v rámci programu se celý týden věnovali mnoha sportovním aktivitám. Prvním bodem programu byl cyklistický přesun na trase Pardubice – Seč, který všichni žáci zvládli bez větších obtíží. Další část programu zahrnovala návštěvu lanového parku na Podhůře, nácvik a jízdu ...

Číst více

Profesní certifikáty čerstvým absolventům

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se 61 letošních absolventů elektrotechnických oborů zúčastnilo prvního stupně profesního vzdělávání, které je ukončeno základní zkouškou z Vyhl.50/78Sb.

Zkoušek se účastnili žáci elektrotechnických oborů M, L a H. Všichni absolventi obdrželi certifikáty o absolvování zkoušek. Letošní vysoká účast svědčí o tom, že si žáci uvědomují potřeby dalšího vzdělávání a rozšiřování vlastí kvalifikace, ...

Číst více

Ukončení rekvalifikačních kurzů v letošním školním roce

Slavnostní předání výučních listů studentům rekvalifikačního studia

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 bylo na pracovišti Do Nového slavnostním předáním výučních listů ukončeno rekvalifikační studium v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje a zaměstnanců GRID Services, s.r.o., která je součástí firmy INOGY (dřívější RWE). Celkem 20 frekventantů úspěšně složilo závěrečnou zkoušku a profesní zkouškou z  ...

Číst více

Tematická odborná exkurze do elektrárny Chvaletice

Dne 13. 6. 2018 navštívila třída 2. EEM pod vedením třídního učitele Česlava Kverka a učitele OV Martina Zahálky tepelnou elektrárnu Chvaletice.

Exkurze byla rozdělena do dvou částí. První výkladová část proběhla v novém informačním centru elektrárny. Druhá část byla zaměřena na komplexní odbornou prohlídku elektrárny pod odborným vedením a s vysoce erudovaným výkladem pracovníka elektrárny. Poznali jsme všechna pracoviště, ...

Číst více