Články

PROJEKT 3D TECHNIQUES II.

Studijní aktivita projektu 3D techniques v prešovské škole SPŠE financovaná EU ERASMUS KA2

Hlavním obsahem pracovního setkání partnerů projektu ze švédské školy Fenix, SPŠE Prešov a SPŠE Pardubice bylo sestavení 3D tiskáren a 3D modelování školní pomůcky. Český tým měl již zkušenosti se stavbou tiskáren, které získal při práci ve školním kroužku i samostudiem, a tak ji sestavil v průběhu dvou místo čtyř dnů. Potom si žáci ...

Číst více

Projekt STVN - School Television News

Studijní aktivita projektu STVN v rumunské škole Ferdinand Lycee financovaná EU ERASMUS KA2

Obsahem studijní aktivity (Learning/Teaching/Training Activity) bylo vzájemné učení, výměna zkušeností a kooperace se zahraničními partnery z rumunské a maďarské školy při tvorbě videí o hostitelské škole a městě. Hlavním cílem bylo promítání a posouzení prvního vydání Školních TV zpráv, které diváky seznamují s vyučováním matematiky, ...

Číst více

Havrani rozdáni – přiletí zase za rok

Ve středu 28. března se na pardubické radnici konal 14. ročník soutěže v anglické recitaci a zpěvu „O bílého havrana Edgara Allana Poea“ a 6. ročník soutěže „Rabe Ralph von Christian Morgenstern – obdobné soutěže v německém jazyce.

Soutěžilo se v hudebních kategoriích (zpěv sólo do i nad 15 let, zpěv skupiny obou věkových kategorií), v  sólové recitaci v obou jazycích a v  kategorii „ krátký dramatický výstup.“ Počet ...

Číst více

Praktické ukázky technologií pro vysoká napětí

V pátek 24. 3. žáci na pracovišti Do Nového „vyměnili slova učitelů a mistrů za praxi“ a v rámci spolupráce se strategickým partnerem školy firmou ČEZ a.s. se zúčastnili výuky v reálných podmínkách distribuce elektřiny.

Účelem akce bylo přiblížit žákům skutečné podmínky práce u největší distribuční firmy v republice, seznámit je s podmínkami práce na přenosových a distribučních sítích, ale především žáci dostali ...

Číst více

Regionální matematická soutěž žáků SPŠ, SOŠ a SOU 2017

Dne 14. března 2017 se v Ústí nad Orlicí konal již 35. ročník Regionální matematické soutěže.

Naše škola vyslala téměř do všech kategorii své dva zástupce. V maturitních oborech jednotlivých ročníků ve školním kole soutěžilo 60 žáků naší školy, ti nejúspěšnější reprezentovali školu na Regionální soutěži v Ústí nad Orlicí. Do ostatních kategorií byli žáci vybráni dle zájmu a prospěchu. V kategorii S1 se z 45 ...

Číst více